O nas

Poznaj naszą firmę i zespół

Nasza firma

MultiFinance Expert sp. z o.o. jest multiagencją ubezpieczeniową, która oferuje swoim Klientom ubezpieczenia majątkowe z zakresu: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń nieruchomości, ubezpieczeń podróżnych oraz ubezpieczeń skierowanych do właścicieli firm. MultiFinance Expert oferuje ubezpieczenia wielu renomowanych Ubezpieczycieli, co umożliwia klientom porównywanie produktów w zależności od potrzeb.

Misja

Misją firmy jest zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej i poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów.

Dane spółki

MultiFinance Expert sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
NIP 5213630911

Dane rejestrowe

MultiFinance Expert sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419736, REGON 146111864, NIP 5213630911, której kapitał zakładowy wynosi 4 524 000 zł.

Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych KNF – 11230552/A

Zarząd

Marek Kaczałko - Prezes Zarządu

Grzegorz Korczyński – Wiceprezes Zarządu

Magdalena Józwa – Członek Zarządu