Dom i mieszkanie

Twój dom i mieszkanie zapewniają Ci poczucie bezpieczeństwa. Chroń je z dobrym ubezpieczeniem, aby w razie szkody zachować komfort życia.

Ubezpieczenie podstawowe

Zapewnia podstawową ochronę budynku i jego elementów stałych – jak dach, mury, okna, elewacje, instalacje, podłogi. Może obejmować także budynki gospodarcze, ogrodzenie, małą architekturę. Ochrona obejmuje zwykle skutki pożaru, uderzenia pioruna, zalania, wichury, wandalizmu, powodzi, kradzieży.

Ubezpieczenie wyposażenia

Zapewnia ochronę wyposażenia naszego domu i mieszkania, czyli wszelkich elementów ruchomych, jak meble, sprzęt AGD i RTV, rzeczy osobiste. Ubezpieczenie chroni nas od skutków zalania, powodzi, wichury, pożaru, przepięć, kradzieży i wandalizmu.

OC w życiu prywatnym

Chroni nas przed skutkami finansowymi szkód, jakie możemy przypadkowo wyrządzić w życiu codziennym innym osobom – np. podczas jazdy na rowerze, w wyniku zalania. Ubezpieczenie obejmie także szkody wyrządzone przez nasze dzieci oraz zwierzęta domowe.