Samochód

Samochód, motocykl, kierowca i pasażer – dobierz odpowiednie ubezpieczenie.

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Chroni ono właściciela pojazdu oraz użytkownika przed skutkami wyrządzonej szkody, a jego brak skutkuje wysokimi karami

AC

Jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży

ASS

Auto Assistance - zapewnia pomoc na drodze w razie awarii pojazdu, wypadku a nawet braku paliwa. Dzięki ASS można liczyć na holowanie, pojazd zastępczy, usprawnienie pojazdu i wiele innych.

NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – chroni kierowcę i jego pasażerów zapewniając wypłatę świadczenia za uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku wypadku drogowego.