Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące tylko pojazdów ubezpieczanych do umów finansowanych przez: