Podróż

Zadbaj o komfort wypoczynku i przygotuj się wcześniej na zaskakujące sytuacje z ubezpieczeniem na każdą podróż.

Koszty leczenia za granicą

Ubezpieczenie niezbędne, by pokryć wysokie koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego za granicą. Szczególnie ważne podczas wyjazdów narciarskich oraz podróży z dziećmi.

OC w życiu prywatnym

Zapewnia odszkodowanie dla osób, którym przypadkowo wyrządzimy szkodę w trakcie naszego urlopu. Szczególnie przydatne przy uprawianiu sportów.

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę świadczenia za uszczerbek na zdrowiu doznany w trakcie ubezpieczonego wyjazdu.